Deger ve Ilkeler

Kurumsal Değerlerimiz

Dürüstlük
Güven
Saygı
   
Operasyonel Yeterlilik

Müşteri Odaklılık  
Kararlılık
Sonuç Odaklılık
Yenilikçilik
Farklılık
Ekip Çalışması
Sürekli Gelişim

Kalite

Üründe Kalite
Hizmette Kalite