Üyelik Sözlesmesi

İş bu sözleşme RMG Moto Gusto Motorlu Araçlar Paz. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. ile Üye arasında, www.rmgmotogusto.com.tr internet sitesinin kullanım şartlarını düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.
RMG Moto Gusto Motorlu Araçlar Paz. San. Dış. Tic. Ltd. Şti., üyelerinin kişisel bilgilerini kanun, mahkeme kararları veya idari makamların talepleri üzerine gereği halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir.
RMG Moto Gusto Motorlu Araçlar Paz. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir .
www.rmgmotogusto.com.tr üyeliği kişiseldir ve başkasına devredilemez.
Şifre sadece kullanıcı tarafından belirlenir. Şifrenin korunması kullanıcının sorumluluğundadır. RMG Moto Gusto Motorlu Araçlar Paz. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. şifre kullanımından doğacak problemlerden, maddi manevi zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcılar diledikleri zaman şifrelerini "Üyelik" bölümü altında yer alan "Şifre Yenileme" bölümünden değiştirebilir. Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.
Kullanıcıların üyeliğini tamamlaması ve siteden tam anlamı ile yararlanabilmesi için Adı- Soyadı; adresi, e-posta adresi; cep telefonu, şifre ve cinsiyet bilgisini girmesi gerekmektedir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanmaktadır.
Üye, www.rmgmotogusto.com.tr 'a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, RMG Moto Gusto Motorlu Araçlar Paz. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. 'nin tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.
Üye, tüm hakları RMG Moto Gusto Motorlu Araçlar Paz. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. 'ne ait olan ve www.rmgmotogusto.com.tr üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
RMG Moto Gusto Motorlu Araçlar Paz. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını güncellemeler veya teknik gereksinimler sonucunda geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı RMG Moto Gusto Motorlu Araçlar Paz. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. 'nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Üye, iş bu sözleşmeyi daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu ve içeriğini kabul ettiğini beyan eder.
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Hukuk Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan "kabul ediyorum" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.